Skip to the navigation Skip to the content

Of het nu gaat om pasgeborenen en hun moeders of mensen met dementie - met RFID-polsbandjes of ID-kaarten met RFID kunt u uw patiënten veilig en ondubbelzinnig identificeren. Waterdicht, comfortabel om te dragen en aan te passen. Ze bieden maximale bewegingsvrijheid met absolute veiligheid en efficiëntere werkprocessen. En dat van opname tot ontslag. Dit maakt ze tot de ideale oplossing voor bijvoorbeeld ziekenhuizen, revalidatie- en verzorgingsinstellingen. Natuurlijk kunnen onze RFID-oplossingen ook worden gebruikt voor personeels- of bezoekersbadges. Zo kunt u er zeker van zijn dat bijvoorbeeld quarantaineruimten echt alleen door bevoegde personen kunnen worden betreden of dat het maximumaantal bezoekers op een afdeling niet wordt overschreden. 

En op het gebied van administratie geldt hetzelfde: vinden in plaats van zoeken! Met de barcode- en RFID-etiketten van inotec kunt u uw documentenbeheer en de opslag van uw patiëntendossiers op lange termijn optimaliseren. Wist u dat u uw slachtoffer labels ook veilig kunt labelen met resistente barcode-etiketten? En dat ook zonder RFID. Oplossingen van inotec voor documentbeheer zijn verkrijgbaar in verschillende maten en frequenties met individuele opdruk naar keuze.

HET INOTEC VOORDEEL

  • Veilige identificatie van patiënten, personeel en bezoekers  
  • Oplossingen voor ziekenhuizen, praktijken, laboratoria, revalidatie- en zorginstellingen 
  • Optimalisering van administratieve en documentatieprocessen  
  • Volledig op maat gemaakte etiketten in het door u gewenste ontwerp  
  • Advies, all-round service en langdurige ondersteuning door onze experts