Lineaire scanner, of toch een imager?
24.09.2012

Lineaire scanner, of toch een imager?

Ontwikkelingen

Lineaire barcode scanners worden nog heel veel gebruikt in logistieke operaties. Een kleine inventarisatie van de meest recent uitgerolde Auto-ID projecten van inotec Barcode Security BV leert ons echter dat er bij vervanging van deze scanners, en tevens ook bij het voor de eerste keer introduceren van scanning in logistieke processen, steeds vaker wordt gekozen voor een imager i.p.v. een lineaire scanner. Wat is precies het verschil, waarom moet je voor het één of voor het ander kiezen en wat betekent dit voor de te gebruiken barcodes. De voordelen van beide technieken bespreken we later, hier beperken we ons even tot de weergave van de technische verschillen en de implicaties die dit heeft voor de barcode.

Lineair vs Optisch (imager)

Lineair

Een lineaire scanner leest van links naar rechts en van rechts naar links de streepjes en witruimtes van een (1D) barcode (ook wel streepjescode genoemd). Het gaat om een binaire techniek die uiteindelijk een serie 1-jes en 0-en oplevert die door de scanner met behulp van de gestandaardiseerde start en stop van  de verschillende barcodesymbologieën en de bijbehorende algoritmes worden vertaald naar numerieke of alfanumerieke informatie.  Deze scanners kunnen tegenwoordig zowel van dichtbij als ook op grote afstand (voor beide geldt dat de labels hier wel op dienen te worden afgesteld) barcodes uitlezen. Een lineaire scanner kan geen 2D codes lezen.

Optisch

Een optische scanner maakt eenvoudigweg een foto van de 2D code die uitgelezen dient te worden. Deze foto wordt vervolgens met behulp van op de scanner aanwezige software vertaald naar alfanumerieke informatie.  In een 2D code kan meer informatie dan in een 1D code, maar ook deze informatie is statisch; hij kan niet worden herschreven. Een optische scanner kan zowel 2D als ook 1D codes lezen.

Marktontwikkelingen

Steeds meer productverpakkingen bevatten 2D codes. Dit vanwege het gemak waarmee onder meer smartphones met internet toegang in staat zijn de consument informatie over het product te verschaffen o.b.v. de hyperlink in een 2D code. @D codes hoeven echter niet altijd hyperlinks te bevatten, sterker nog in logistieke processen worden ze gebruikt omdat ze op een kleiner oppervlak meer informatie kunnen bevatten dan een 1D code en daarnaast zijn ze minder gevoelig voor beschadigingen dan de traditionele 1D codes. De ontwikkelingen in imager-land gaan razendsnel.

Gebruikelijke bezwaren tegen het gebruik van imagers waren dat de leesafstand beperkt was (zeker in vergelijking met een lineaire scanner), en dat imagers veel duurder zijn dan lineaire scanners. Gezien de mate van acceptatie en de fase van de productlifecycle waarin beide producten zich bevinden een  volkomen logisch iets. We zien echter dat enkele grote producenten van barcodescanners steeds vaker en zwaarder inzetten op hun imager-programma . Zo drukt b.v. Motorola haar imager lijn tegen erg gunstige prijzen de markt in, en de leesafstanden worden ook steeds interessanter, dit in combinatie met een toegenomen gebruik van 2D-codes op palletwraps en verpakkingen. Zorgt er voor dat steeds meer klanten van inotec besluiten over te stappen op of te starten met  imagers i.p.v. lineaire scanners.

Labels

De eisen die er aan de robuustheid en duurzaamheid van labels worden gesteld veranderen niet door het gebruik van een ander type scanner. De lay-out van de oplossingen wel. Inotec is altijd innovatief geweest. Zo introduceerden wij in het BeNeLux marktveld de zgn. “schuine barcodes” een onder een hoek van 45 graden geplaatste rij barcodes op één etiket. Waarbij iedere barcode in een vierkant hokje met een achtergrondkleur wordt afgedrukt. Deze etiketten zijn jarenlang de standaard geweest in de codering van verschillende palletposities in een kolom van een palletstelling. Als de operator beneden blijft heeft hij veel baat bij deze labels:

  • Verschillende kleuren voor de verschillende niveaus in de stelling (kleuren bij voorkeur in de hele operatie terug laten komen (denk aan legbordstellingen, inrijstellingen)
  • In het verlengde van een schuin geplaatste barcode ligt geen andere barcode. Een dergelijke positionering vermindert dus het aantal fout scanning in vergelijking met horizontaal geplaatste barcodes op een vergelijkbaar groot etiket.

(Een traditionel schuine barcode voor een palletstelling met 4 niveaus,  bij gebruik van een lineaire scanner)

Maar…, ervaringen met imagers leerden ons dat het schuin plaatsen van deze barcodes leidde tot een slechtere scanperformance (de eerste imagers hadden moeite met de positionering). Daarnaast was het veld dat werd gefotografeerd zodanig afhankelijk van de scanafstand dat het vaak voorkwam dat er 2 barcodes tegelijk in het beeld kwamen en dit leidt dan tot een foutscanning of een scanning van de foute barcode. Inmiddels hebben we de “schuine barcode-oplossing” doorontwikkeld naar een werkende perfecte oplossing voor imagers.

  • Het voordeel van kleurgebruik blijft behouden (zonder meerkosten voor dit kleurgebruik)
  • De 2D codes zijn, met dank aan ons digitaal drukproces, extreem scherp afgedrukt en dus perfect uit te lezen
  • De barcodes worden van elkaar gescheiden (of wel separaat gestanst, ofwel met een zwarte lijn). 

(Een lay-out van een etiket voor een palletstelling met 6 verschillende niveau,s bij gebruik van een imager)

Back to: Actueel