Medisch & farma

Medische identificatie

Barcode & RFID-etiketten kunnen van levensbelang zijn, zij het bij bloedbanken, in ziekenhuizen bij de identificatie van patienten of in laboratoria bij identificatie van monsters. 

Het product

  • Fototypeset etiketten met medisch toegestane (FDA-registratie) en diffusievrije lijmsoorten
  • Als set met meerdere afzonderlijke etiketten verkrijgbaar
  • Voor meermalig gebruik met dubbele lijm verkrijgbaar
  • Kleurmarkeringen zijn mogelijk
  • Thermotransferetiketten ook blanco verkrijgbaar

Voordelen

  • Veilige identificatie van patient- en monstermateriaal
  • Directe toegang tot complexe ziektebeelden 
  • 100% uitsluiting van dubbele nummers 
  • Effectieve organisatie van processen in het laboratorium 
  • Toepassing ook in diepvrieszones

 

 

Nederland Team

info@--no-spam--inotec.nl  
Tel.: +31 24 3450480

Producten medische identificatie